Αμύνταιο: «Ημερίδα για την Ευφυή Γεωργία στην Αμπελουργία»

Αμύνταιο: «Ημερίδα για την Ευφυή Γεωργία στην Αμπελουργία»

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 στις 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: Ευφυής Γεωργία στην Αμπελουργία, στο πλαίσιο του έργου «Στάφυλος» στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ, Γυμναστηρίου 7, 53200, Αμύνταιο).

Οι παραγωγοί και οι τοπικοί φορείς που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα, με έμφαση στην καλλιέργεια της αμπέλου, καλούνται να συμμετέχουν. Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τα οφέλη και τις προοπτικές των λύσεων ευφυούς γεωργίας στον αμπελοοινικό τομέα.

Η ημερίδα διοργανώνεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ), σε συνεργασία με την εταιρεία NEUROPUBLIC που συντονίζει το έργο «Στάφυλος» (Κωδικός Έργου Μ16ΣΥΝ2-00333). Το έργο χρηματοδοτείται από το Μέτρο 16 – Συνεργασία, Υπομέτρο 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», στο πλαίσιο της Δράσης 2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας». Η συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Βασική επιδίωξη του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος ευφυούς γεωργίας μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής για την προώθηση των βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών. Απώτερος σκοπός είναι η μείωση του κόστους παραγωγής ανά στρέμμα καλλιέργειας και, παράλληλα, η βελτίωση της ποιότητας του επιτραπέζιου αλλά και οινοποιήσιμου σταφυλιού.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας.

 

ΗΜΕΡΙΔΑ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.30 – 12.00Προσέλευση – Εγγραφή
12.00 – 12.10Καλωσόρισμα, Χαιρετισμός
Διαμάντω Κρητικού
Μέλος Δ.Σ. ΑΣΕΠΑ
12.10 – 12.30Παρουσίαση της Επιχειρησιακής Ομάδας «Στάφυλος»
Δρ. Ελευθέριος Πετράκης
Υπεύθυνος Διαχείρισης του έργου
NEUROPUBLIC Α.Ε.
12.30 – 12.50Η Ευφυής Γεωργία από το 2015 μέχρι σήμερα
Ηλίας Παπανικολάου
Εμπορικός Διευθυντής Β. Ελλάδος
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.
12.50 – 13.20Ορθολογική διαχείριση νερού στην καλλιέργεια της αμπέλου
Καθ. Άγγελος Πατάκας
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών
13.20 – 13.35Α’ Φάση υλοποίησης του έργου «Στάφυλος»: Εργασίες και οφέλη
Στράτος Σαρνατζίδης
Υπεύθυνος Γεωπόνος αμπελοκαλλιέργειας ΑΣΕΠΑ
13.35 – 13.45Εδαφοκλιματικές πληροφορίες για την περιοχή Αμυνταίου και οι επιδράσεις τους στην αμπελοκαλλιέργεια και το προφίλ των παραγόμενων οίνων
Μαρία Τσιβίκη
Χημικός-Οινολόγος Οινοποιείου ΑΣΕΠΑ
13.45 – 14.00Συζήτηση – Κλείσιμο ημερίδας
14.00Ελαφρύ γεύμα

 Μετάβαση στο περιεχόμενο