Επικοινωνία

Συντονιστής φορέας του έργου

NEUROPUBLIC Α.Ε.
Μεθώνης 6, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς
Τ. (+30) 210 4101010
neuropublic.gr

Υπεύθυνος διαχείρισης έργου

Ελευθέριος Πετράκης
Τ. (+30) 210 4101010 (εσ.: 7492)
e petrakis@neuropublic.gr

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου

Καθηγητής Άγγελος Πατάκας
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών

Μετάβαση στο περιεχόμενο