Φορείς

Η NEUROPUBLIC (NP) είναι μια καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής (με 100+ υπαλλήλους) με εξειδίκευση σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων που οικοδομούνται σε αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους (Cloud computing), και εστιάζουν στην Ευφυή Γεωργία και τη Γεωργία γενικότερα. Η NP έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό έργων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (Horizon 2020, LIFE, FP7, FP6, όπως τα PLOUTOS, QuantiFarm, LIFE GAIA Sense, IoF2020, SmartAgriHubs, κ.λπ.), την Ελλάδα (SmartPeach, SmartOliveGrove κ.λπ.), έργων χρηματοδοτούμενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) όπως τα Euro-VO Registry & RAWDAR. Η NP είναι μέλος του ΣΕΠΕ, καθώς και διεθνών δικτύων όπως το AIOTI, το BDVA, το EARSC και η Farm Europe, συμμετέχοντας ενεργά στις ομάδες εργασίας που αφορούν την ευφυή γεωργία. Η NP ανέπτυξε το πληροφοριακό σύστημα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό και αποδοτικό εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών σε πληροφόρηση κάθε φορέα συνεταιριστικού και ιδιωτικού στο χώρο της αγροτικής οικονομίας. Το 2013 η NP ξεκίνησε το έργο Ευφυούς Γεωργίας gaiasense, αποσκοπώντας στην παροχή συμβουλών νέας γενιάς στους αγρότες. Η NP σχεδίασε και ανέπτυξε τους τηλεμετρικούς σταθμούς gaiatron, για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών και εδαφικών παραμέτρων. Η NP είναι η εταιρεία που αναπτύσσει όλες τις τεχνολογικές συνιστώσες του συστήματος gaiasense, όπως το λογισμικό, οι τηλεμετρικοί σταθμοί και τα υπολογιστικά συστήματα. Επιπλέον, έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος των σταθμών σε όλη την Ελλάδα. Με δραστηριότητα πάνω από 10 χρόνια στην πληροφορική για τον αγροτικό τομέα, η εταιρεία μετουσιώνει την τεράστια εμπειρία της σε ένα έργο που μπορεί να αναμορφώσει στην πράξη την ελληνική αμπελουργία. Χρησιμοποιώντας παραμέτρους που προέρχονται από το δίκτυο περιβαλλοντικών αισθητήρων, ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων βασισμένο στην υποδομή νέφους της NP υποστηρίζει τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων για τις καθημερινές καλλιεργητικές πρακτικές των παραγωγών, με μία αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση μέσω υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας.

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (GAIA) ιδρύθηκε το 2014 και είναι το αποτέλεσμα μίας ευρείας συμμαχίας μεταξύ αγροτικών και συνεταιριστικών οργανώσεων και εταίρων από τον τομέα της πληροφορικής (NEUROPUBLIC AE) και τον τραπεζικό τομέα (ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, μέσω του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ), έχοντας ως κοινό όραμα έναν πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό εθνικό πρωτογενή τομέα.

Η αποστολή της GAIA είναι να υποστηρίξει τους Έλληνες αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς να πραγματοποιήσουν ένα ποιοτικό άλμα προς ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο, επενδύοντας σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: γνώση και καινοτομία, επιχειρηματικότητα και συνεργασία.

Προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της, η GAIΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ παρέχει στους εκπροσώπους του εθνικού πρωτογενούς τομέα, πληροφόρηση, τεχνοκρατική υποστήριξη & υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Κοινός παρονομαστής όλων των υπηρεσιών είναι η τεχνολογική καινοτομία, ενώ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των αναγκών των Ελλήνων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών, από τη βελτιστοποίηση της οικονομικής και περιβαλλοντικής τους επίδοσης, μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων, έως την υποστήριξή τους για την επιτυχή και αποτελεσματική αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ) είναι Συνεταιριστική Οργάνωση, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου η οποία ιδρύθηκε το 2012 από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων της περιοχής του Νομού Φλώρινας με έδρα το Αμύνταιο. Στον ΑΣΕΠΑ λειτουργούν τέσσερις ομάδες – οργανώσεις παραγωγών: 1) Οπωροκηπευτικών, 2) Αμπέλου & Οίνου, 3) Δημητριακών Αραβοσίτου και Χονδροειδών Ζωοτροφών και 4) Πατάτας και Οσπρίων. Η δημιουργία των ομάδων – οργανώσεων παραγωγών αποσκοπεί στη συγκέντρωση των προϊόντων των παραγωγών μελών, στη ρύθμιση των τιμών για στήριξη του εισοδήματός τους και στην εξασφάλιση των κατάλληλων μέσων για την παραγωγή, διαλογή, τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προώθησή τους στην αγορά. Στις υποδομές του ΑΣΕΠΑ εντάσσονται: 1) Το οινοποιείο, το πρώτο συνεταιριστικό οι­νοποιείο της βορειότερης αμπελουργικής ζώνης της Ελλάδας, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1959  και συστήνεται σήμερα ως Amyntas Wines συνεχίζοντας την επιτυχημένη οινοποιητική του πορεία. Σταθμός στην οινική του πορεία υπήρξε το 1971, όταν πρωτοξεκίνησαν οι πειραματικές δοκιμές για την παραγωγή αφρώδους οίνου από το Ξινόμαυρο, οι οποίες οδήγησαν σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Τον επόμενο χρόνο το ελληνικό κράτος αναγνώρισε επίσημα την αμπελουργική ζώνη του Αμυνταίου με τη διάκριση Π.Ο.Π., δημιουργώντας παράλληλα τον πρώτο εγχώριο ροζέ οίνο Π.Ο.Π. Σήμερα, η Amyntas Wines αριθμεί περίπου 55 μέλη-αμπελουργούς, οι οποίοι καλλιεργούν 1000 στρέμματα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και τη χρήση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής. 2) Το ψυγείο – διαλογιστήριο για τη συγκέντρωση, αποθήκευση, τυποποίηση και συσκευασία νωπών φρούτων, αριθμεί περίπου 65 μέλη-ροδακινοπαραγωγούς, οι οποίοι καλλιεργούν 2500 στρέμματα. 3) Σύγχρονα σιλό για την ξήρανση, αποθήκευση και συντήρηση αραβόσιτου, σιτηρών και λοιπών δημητριακών στο Αμύνταιο και στο Φιλώτα. Οι δραστηριότητες του ΑΣΕΠΑ καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών, καταναλωτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, επίσης, η προμήθεια και εμπορία γεωργικών εφοδίων, μέσων αγροτικής παραγωγής καθώς και η παροχή υπηρεσιών, όπως π.χ. για πρακτικές γεωργίας ακριβείας ή φοροτεχνικής και νομικής υποστήριξης. Μέσω των επιμέρους Τμημάτων και Διευθύνσεων του ΑΣΕΠΑ επιτυγχάνεται συνεχής ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της περιοχής, υλοποίηση παρεμβάσεων στήριξης των αγροτών σε όλες τις συνθήκες και στενή παρακολούθηση κι ενημέρωση για την εξέλιξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας ΑΕΣ ΑΕ (ΕΑΣΚ)

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας ΑΕΣ ΑΕ (ΕΑΣΚ) είναι η παλαιότερη συνεταιριστική οργάνωση του Ν. Κορινθίας. Ιδρύθηκε το 1919 με σκοπό την ανάδειξη, μέσα από την συνεταιριστική ιδέα, των ποιοτικών κορινθιακών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδηγεί με επιστημονικό προσωπικό τους παραγωγούς – μέλη της σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, ενώ στηρίζει, επίσης, τη μετέπειτα προβολή των προϊόντων στην αγορά. Η έδρα της βρίσκεται στο 5ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου-Άργους (Θέση Σπανό). Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν ένα χώρο έκτασης 17 στρεμμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει: γραφεία, υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο, αποθήκες ζωοτροφών και λιπασμάτων, κατάστημα γεωργικών εφοδίων και λιπασμάτων και τυποποιητήριο ελαιόλαδου, όπου εφαρμόζονται συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO) και ασφάλειας τροφίμων (HACCP). Διαθέτει, επίσης, αποθήκες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων στο Χιλιομόδι, τον Άγιο Βασίλειο και την Αρχαία Κόρινθο. Επιπλέον, η ΕΑΣΚ έχει αναγνωριστεί ως Οργάνωση Παραγωγών, για την κατηγορία φρούτα και λαχανικά. Εμπορεύεται αποκλειστικά βερίκοκα, εσπεριδοειδή και σταφίδα, ο κύριος όγκος των οποίων διοχετεύεται στη μεταποιητική βιομηχανία. Για το σκοπό αυτό, η ΕΑΣΚ οργανώνει εδώ και χρόνια ομάδες παραγωγών με στόχο την πιστοποίησή τους τόσο κατά τα εθνικά πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 όσο και κατά το πρωτόκολλο GLOBALGAP. Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την εξαγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, με τις επωνυμίες Κορινθία Χώρα και Λαΐς, στην παγκόσμια αγορά, ενώ εκτείνονται και στους τομείς της εμπορίας γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών, καθώς και συστημάτων εμπορίας και επιδοτήσεων. Πρόσφατα, η ΕΑΣΚ επεκτάθηκε και στη λιανική πώληση εκλεκτών Ελληνικών τροφίμων.

Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2001. Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να αναπτυχθεί και να αποτελεί σήμερα σημαντικό ερευνητικό κέντρο όχι μόνο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής επικεντρώνονται: α) στη μελέτη οικοφυσιολογικών-βιοχημικών μηχανισμών προσαρμογής φυτών υπό συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων και στη γεωργία ακριβείας, β) στον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε διαφορετικά υποστρώματα (νερό, έδαφος, φυτικούς ιστούς, αγροτικά προϊόντα) και γ) στον έλεγχο αυθεντικότητας και την πιστοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Στο πλαίσιο της γεωργίας ακριβείας, οι έρευνες εστιάζουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας χρήσης του αρδευτικού νερού, με συνεπαγόμενη μείωση του κόστους παραγωγής και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της καλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζεται μια ολιστική προσέγγιση αρδευτικής στρατηγικής που βασίζεται (α) στην εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών για τον υπολογισμό αρδευτικών αναγκών, είτε σε επίπεδο περιοχής είτε σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, (β) στη συγκριτική αξιολόγηση – πειραματική τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων που αφορούν μετρήσεις οικοφυσιολογικών και αλλομετρικών παραμέτρων, και (γ) στην πρακτική εφαρμογή σύμφωνα με την πρόβλεψη αρδευτικών αναγκών στην εκάστοτε καλλιέργεια. Το εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής απέκτησε, κυρίως, μέσω της συμμετοχής του σε αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων – όπως π.χ. LIFE, ΕΔΚ-ΕΠΑνΕΚ, ΣΣΚ – σημαντική ερευνητική υποδομή και εξοπλισμό αιχμής προς εκπλήρωση των παραπάνω αναφερόμενων ερευνητικών του στόχων. Αποτέλεσμα αυτής της υποδομής αλλά και της ερευνητικής προσπάθειας των μελών του εργαστηρίου είναι η δημοσίευση αριθμού επιστημονικών εργασιών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και η σύναψη διιυδρυματικών συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο