Πιλοτικό 2
Αμύνταιο

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί θα είναι αρωγοί στη δημιουργία και υποστήριξη των απαραίτητων πιλοτικών αγροτεμαχίων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή των καινοτόμων υπηρεσιών.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού σε επιλεγμένα πιλοτικά τεμάχια στοχεύει στη συλλογή και ανάλυση ετερογενών δεδομένων. Επιπλέον, θα συμβάλει καθοριστικά στην προσαρμογή των μοντέλων πρόβλεψης λιπαντικών, φυτοπροστατευτικών και αρδευτικών αναγκών και στην ανάπτυξη του συστήματος έκδοσης συμβουλών ευφυούς γεωργίας.

Μέσω της χρήσης μετεωρολογικών σταθμών επαυξημένης ακρίβειας θα επιτευχθεί, επίσης, η προσαρμογή μοντέλων πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το πιλοτικό σκέλος αφορά τουλάχιστον 2 πειραματικά αγροτεμάχια – κατ’ ελάχιστον ένα σε κάθε συνεταιρισμό – καθώς και επιπρόσθετα αγροτεμάχια όπου ο γεωπόνος πεδίου θα καταγράφει τις αντίστοιχες εργασίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο